11 days ago.11 gün önce.
2 hours.2 saat.
All day.Tüm gün.
A long time ago.Uzun zaman önce.
Are they coming this evening?Bu akşam geliyorlar mı?
Are you comfortable?Rahat mısın?
Are your children with you?Çocukların seninle mi?
As soon as possible.En kısa sürede.
At 3 o'clock in the afternoon.Öğleden sonra saat 3 te.
At 5th street.5. caddede.
At 7 o'clock at night. (evening)?Geceleri saat 7'de. (akşam)?
At 7 o'clock in the morning.Sabah saat 7'de.
At what time did it happen?Saat kaçta oldu?
Can I help you?Yardımcı olabilir miyim?
Do you have a swimming pool?Yüzme havuzun var mı?
Do you have this in size 11?11 numarada var mı?
Do you think you'll be back by 11:30?11: 30'da dönecek misin?
Everyday I get up at 6AM.Her gün 6 am'da kalkarım.
Every week.Her hafta.
Expiration date.Son kullanma tarihi.
Have you been waiting long?Çok bekledin mi?
He'll be back in 20 minutes.20 dakika sonra dönecek.
His family is coming tomorrow.Ailesi yarın geliyor.
How about Saturday?Cumartesiye ne dersin?
How long are you going to stay?Ne kadar kalacaksın?
How long are you going to stay in California?Kaliforniya'da ne kadar kalacaksın?
How long will it take?Ne kadar sürer?
How much altogether?Ne kadar birlikte?
How much will it cost?Kaça mal olacak?
I don't have enough money.Yeterli param yok.
I'm getting ready to go out.Dışarı çıkmaya hazırlanıyorum.
I'm just looking. (Shopping)Ben sadece bakıyorum. (Alışveriş yapmak)
I'm worried too.Ben de endişeliyim.
It'll be cold this evening.Bu akşam soğuk olacak.
It rained very hard today.Bugün çok yağmur yağıyordu.
It's 17 dollars.17 dolar.
It's 6AM.6AM.
It's 8:45.Saat 8:45.
It's a quarter to 7.7'ye çeyrek var.
It's going to snow today.Bugün kar yağacak.
It's here.Burada.
It's there.Orada.
I've already seen it.Onu çoktan gördüm.
John is going on vacation tomorrow.John yarın tatile gidiyor.
My birthday is August 27th.Doğum günüm 27 Ağustos.
Now or later?Şimdi ya da sonra?
October 22nd.22 Ekim
She wants to know when you're coming.Ne zaman geleceğini bilmek istiyor.
Sometimes I go to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM.Bazen 11 pm'de, bazen saat 11: 30'da uyumaya gidiyorum.
There's plenty of time.Bol zaman var.
The whole day.Bütün gün.
We're late.Biz geç kaldık.
What day are they coming over?Hangi gün geliyorlar?
What day of the week is it?Haftanın hangi günü?
What is today's date?Bugünün tarihi ne?
What's your religion?Senin dinin nedir?
What time are they arriving?Ne zaman geliyorlar?
What time did you get up?Ne zaman kalktın?
What time did you go to sleep?Saat kaçta uyumaya gittin?
What time did you wake up?Saat kaçta kalktın?
What time does it start?Ne zaman başlar?
What time do you think you'll arrive?Ne zaman geleceğini düşünüyorsun?
What time is it?Saat kaç?
When are they coming?Ne zaman geliyorlar?
When are you coming back?Ne zaman geri döneceksin?
When are you going to pick up your friend?Arkadaşını ne zaman alacaksın?
When are you leaving?Ne zaman ayrılıyorsun?
When are you moving?Ne zaman taşınıyorsun?
When is the next bus to Philidalphia?Philidalphia'ya bir sonraki otobüs ne zaman?
When is your birthday?Doğum günün ne zaman?
When I went to the store, they didn't have any apples.Dükkana gittiğimde elmaları yoktu.
When was the last time you talked to your mother?En son ne zaman annenle konuştun?
When will he be back?O ne zaman geri dönecek?
When will it be ready?O ne zaman hazır olacak?
Where are you going to go?Nereye gideceksin?

Sponsorlu Bağlantılar