“Frankly, my dear, I don’t give a damn (Gone with the Wind, 1939)“Açıkçası canım, umurumda değil.
“Here’s looking at you, kid” (Casablanca, 1942)"İşte sana bakıyor, evlat"
“You’re gonna need a bigger boat” (Jaws, 1975)“Daha büyük bir bota ihtiyacın olacak”
“May the Force be with you” (Star Wars, 1977)"Güç seninle olsun"
“Toto, I’ve a feeling we’re not in Kansas anymore” (The Wizard of Oz, 1939)“Toto, artık Kansas'ta olmadığımızı hissediyorum”
“I’m going to make him an offer he can’t refuse” (The Godfather, 1972)“Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım”
“Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine.” (Casablanca, 1942)“Tüm dünyadaki tüm kasabalardaki tüm cin derzleri arasından, benimkilere giriyor”.
“You talkin’ to me?” (Taxi Driver, 1976)“Senimle mi konuşuyorsun?”
“There’s no place like home” (The Wizard of Oz, 1939)"Ev gibisi yok"
“The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club” (Fight Club, 1999)“Dövüş Kulübünün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmuyorsunuz”
“I am your father” (Star Wars: The Empire Strikes Back, 1980)"Ben senin babanım"
“Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.” (The Princess Bride, 1987)"Merhaba. Benim adım Inigo Montoya. Babamı sen öldürdün. Ölmeye hazırlan."
“Why so serious?” (The Dark Knight, 2008)"Neden bu kadar ciddi?"
“I’ll have what she’s having” (When Harry Met Sally, 1989)“Sahiplerine sahip olacağım”
“This is the beginning of a beautiful friendship” (Casablanca, 1942)“Bu güzel bir arkadaşlığın başlangıcı”
“We’ll always have Paris” (Casablanca, 1942)“Her zaman Paris’imiz olacak”
“Bond. James Bond” (Dr No, 1962)“Bağ. James Bond ”
“I see dead people” (The Sixth Sense, 1999)“Ölü insanları görüyorum”
“I’ll be back” (The Terminator, 1984)"Geri döneceğim"
“You can’t handle the truth!” (A Few Good Men, 1992)“Gerçeği kaldıramazsın!”
“E.T phone home” (ET, 1982)"Ev telefonundan"
“Yippie-ki-yay, mother f**ker!” (Die Hard, 1988)“Yippie-ki-yay, anne f ** ker!”
“To infinity and beyond!” (Toy Story, 1995)"Sonsuza kadar ve ötesine!"
“Houston, we have a problem” (Apollo 13, 1995)"Houston bir sorunumuz var"
“You had me at hello” (Jerry Maguire, 1996)"Senin selamın bana ulaştı"
“There’s no crying in baseball!” (A League of Their Own, 1992)“Beyzbolda ağlama yok!”
“Here’s Johnny!” (The Shining, 1980)"Işte johnny!"
”I am serious. And don't call me Shirley.” (Airplane, 1980)"Ciddiyim. Ve bana Shirley de deme.
“Mrs. Robinson, you're trying to seduce me, aren't you?” (The Graduate, 1967)"Bayan. Robinson, beni baştan çıkarmaya çalışıyorsun değil mi? ”
“Carpe Diem. Seize the day, boys” (Dead Poets Society, 1989)"Günü yakala. Günü yakala, çocuklar ”
“Leave the gun, take the cannoli” (The Godfather, 1972)“Silahı bırak, cannoli'yi al”
“Show me the money!” (Jerry Maguire, 1996)"Bana parayı göster!"
“Say hello to my little friend” (Scarface, 1983)“Küçük arkadaşıma merhaba de”
”You've got to ask yourself one question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya punk?” (Dirty Harry, 1971)“Kendine bir soru sormalısın:“ Kendimi şanslı mı hissediyorum? ” Peki ya serseri? ”
“I love the smell of napalm in the morning.” (Apocalypse Now, 1979)“Sabah napalm kokusunu seviyorum.”
”Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.” (All About Eve, 1950)"Kemerlerinizi bağlayın. Bu engebeli bir gece olacak. ”
“Roads? Where we're going we don't need roads.” (Back to the Future, 1985)“Yollar? Gideceğimiz yerde yollara ihtiyacımız yok. ”
“I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!” (Network, 1976)“Cehennem kadar deliyim ve bunu artık almayacağım!”
”The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.” (The Usual Suspects, 1995)“Şeytan'ın çektiği en büyük hile, var olmadığı dünyayı inandırdı.”
“Keep your friends close, but your enemies closer.” (The Godfather Part II, 1974)“Arkadaşlarını yakın tut, ama düşmanların daha yakın.”
”Every time a bell rings, an angel gets his wings.” (It’s a Wonderful Life, 1946)“Her zil çaldığında, bir melek kanatlarını alır.”
“I am big! It's the pictures that got small.” (Sunset Boulevard, 1950)"Ben büyüğüm! Küçük olan resimler. ”
”What we've got here is a failure to communicate.” (Cool Hand Luke, 1967)“Burada sahip olduğumuz şey iletişim kuramıyor.”
“Shaken, not stirred” (Goldfinger, 1964)“Sarsılmış, karıştırılmamış”
“I’m the king of the world!” (Titanic, 1997)"Ben Dünyanın kralıyım!"
“Mama says, 'Stupid is as stupid does.’” (Forrest Gump, 1994)“Anne diyor ki,“ Aptal aptaldır. ”
“Just keep swimming (Finding Nemo, 2003)"Yüzmeye devam et
“If you built it, he will come” (Field of Dreams, 1989)“Eğer onu inşa edersen gelir”
“I'm not bad. I'm just drawn that way.” (Who Framed Roger Rabbit, 1988)"Ben kötü değilim. Ben sadece bu şekilde çizdim. ”
“I’m having an old friend for dinner” (The Silence of the Lambs, 1991)“Akşam yemeğinde eski bir arkadaşım var”
”Play it, Sam. Play 'As Time Goes By.’“ (Casablanca, 1942)Oynat Sam. 'Zaman Geçtikçe Gitsin'.
”I'll get you, my pretty, and your little dog, too!” (The Wizard of Oz, 1939)“Seni alacağım, güzelim ve senin küçük köpeğin de!”
“Hasta la vista, baby” (Terminator 2: Judgement Day, 1991)"Görüşürüz bebeğim"
“The Dude abides” (The Big Lebowski, 1998)"Ahbap Aldırmaz"
“I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.” (Notting Hill, 1999)“Ben de bir erkeğin önünde duran ve onu sevmesini isteyen bir kızım.”
”Pay no attention to that man behind the curtain!” (The Wizard of Oz, 1939)“Perdenin arkasındaki adama dikkat et!”
“Stella! Hey, Stella!” (A Streetcar Named Desire, 1951)“Stella! Merhaba Stella! ”
“After all, tomorrow is another day!” (Gone with the Wind, 1939)“Sonuçta, yarın başka bir gün!”
”You is kind. You is smart. You is important.” (The Help, 2011)“Sen kibarsın. Sen zekisin Sen önemlisin. ”
“You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.” (To Have and Have Not, 1944)“Islık çalmayı biliyorsun, değil mi Steve? Sadece dudaklarını birleştir ve üfle. ”
”Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.” (Star Wars, 1977)Yardım et, Obi-Wan Kenobi. Sen benim tek umudumsun."
“I mean, funny like I'm a clown? I amuse you?” (Goodfellas, 1990)“Demek istediğim, ben bir palyaço benim kadar komik mi? Seni eğlendirir miyim? ”
“Go ahead, make my day” (Sudden Impact, 1983)“Devam et, günümü yap”
”I have always depended on the kindness of strangers.” (A Streetcar Named Desire, 1951)“Her zaman yabancıların nezaketine bağlı kaldım.”
“It’s alive! It’s alive!” (Frankenstein, 1931)"Yaşıyor! Yaşıyor!"
“Argo f**k yourself” (Argo, 2012)“Argo f ** k kendin”
“My precious” (The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002)"Kıymetlim"
“Good morning, Vietnam!” (Good Morning, Vietnam, 1987)"Günaydın Vietnam!"
“I wish I knew how to quit you” (Brokeback Mountain, 2005)“Keşke seni nasıl bırakacağımı biliyordum”
“That’ll do, pig, that’ll do” (Babe, 1995)“Bu yapacak, domuz, yapacak”
“Elementary, my dear Watson” (The Adventures of Sherlock Holmes, 1939)“İlkokul, sevgili Watson”
“I don't want to survive. I want to live.” (12 Years a Slave, 2013)“Hayatta kalmak istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum."
”Gentlemen, you can't fight in here! This is the war room!” (Dr Strangelove, 1964)Beyler, burada dövüşemezsin! Burası komuta merkezi!"
“You ain't heard nothin' yet!” (The Jazz Singer, 1927)“Henüz bir şey duymadın!”
“Wax on, wax off” (The Karate Kid, 1984)“Balmumu aç, balmumu kapat”
“Yo, Adrian!” (Rocky, 1976)“Yo, Adrian!”
“Nobody’s perfect” (Some Like it Hot, 1959)"Kimse mükemmel değildir"
”Just when I thought I was out, they pull me back in.” (The Godfather Part III, 1990)“Sadece dışarıda olduğumu düşündüğümde beni geri çekti.”
“Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?” (Snow White and the Seven Dwarves, 1937)“Duvardaki Sihirli Ayna, kim en adil olan?”
“They’re here!” (Poltergeist, 1982)“Buradalar!”
”They call it a Royale with cheese.” (Pulp Fiction, 1994)“Ona peynirli bir Royale derler.”
“I'm just one stomach flu away from my goal weight.” (The Devil Wears Prada, 2006)“Hedef ağırlığımdan sadece bir mide gripiyim.”
“It was Beauty killed the Beast” (King Kong, 1933)“Güzellik Beast'i öldürdü”
“I'm walking here! I'm walking here!” (Midnight Cowboy, 1969)“Ben burada yürüyorum! Ben burada yürüyorum! ”
“These go to eleven” (This is Spinal Tap, 1984)“Bunlar on bir gider”
“Forget it, Jake. It’s Chinatown” (Chinatown, 1974)Unut bunu Jake. Çin Mahallesi ”
“Chewie, we’re home” (Star Wars: The Force Awakens, 2015)“Chewie, evdeyiz”
“As if!” (Clueless, 1995)"Sanki!"
“You make me want to be a better man” (As Good as It Gets, 1997)“Beni daha iyi bir erkek olmak istiyorsun”
”Get your stinking paws off me, you damned dirty ape!” (Planet of the Apes, 1968)"Kokuşmuş pençelerini çıkar beni, lanet olası kirli maymun!"
“I drink your milkshake!” (There Will be Blood, 2007)“Milkshakeini içiyorum!”
“You complete me” (Jerry Maguire, 1996)"Beni tamamlıyorsun"
“They call me Mister Tibbs!” (In the Heat of the Night, 1967)“Bana Mister Tibbs derler!”
”They may take our lives, but they'll never take our freedom!” (Braveheart, 1995)“Hayatlarımızı alabilirler, ama asla özgürlüğümüzü alamazlar!”
“Love means never having to say you're sorry” (Love Story, 1970)“Aşk asla üzgün olduğunu söylememek demektir”

Sponsorlu Bağlantılar