Amy is John's girlfriend.Amy, John'un kız arkadaşı.
He always does that for me.Bunu her zaman benim için yapar.
He broke the window.Pencereyi kırdı.
He doesn't look like a nurse.Hemşire benzemiyor.
He has a nice car.İyi bir arabası var.
He never gives me anything.Bana hiç bir şey vermiyor.
He said this is a nice place.Bunun güzel bir yer olduğunu söyledi.
He's an American.O bir Amerikalı.
He's a very good student.O çok iyi bir öğrenci.
He's faster than me.Benden daha hızlı.
He thinks we don't want to go.Gitmek istemediğimizi düşünüyor.
His room is very small.Onun odası çok küçük.
His son.Onun oğlu.
How are your parents?Evebeynlerin nasıllar?
How do I use this?Bunu nasıl kullanırım?
I came with my family.Ailemle birlikte geldim.
I'd like to exchange this for Dollars.Bunu Dolarlar karşılığında değiştirmek istiyorum.
I'd like to use the internetİnterneti kullanmak isterim
I don't have time right now.Şu an vaktim yok.
I don't know.Bilmiyorum.
I have money.Param var.
I haven't had lunch yet.Daha öğle yemeği yemedim.
I have to go to the post office.Postaneye gitmeliyim.
I like Italian food.İtalyan yemeklerini severim.
I live in California.Kaliforniya'da yaşıyorum.
I'll talk to you soon.Seninle yakında konuşacağım.
I made a mistake.Bir hata yaptım.
I'm bored.Sıkıldım.
I'm going to America next year.Gelecek sene Amerika'ya gidiyorum.
I'm going to go have dinner.Akşam yemeğine gideceğim.
I'm tired.Yorgunum.
I'm very well, thank you.Teşekkür ederim çok iyiyim.
I need another key.Başka bir anahtara ihtiyacım var.
I need this to get there by tomorrow.Yarın oraya gitmek için buna ihtiyacım var.
I need to go now.Şimdi gitmem gerek.
Is it suppose to rain tomorrow?Yarın yağmur yağacak mı?
Is John there please? (phone call)John orada mı lütfen? (telefon görüşmesi)
Is this a safe area?Burası güvenli bir alan mı?
Is this Mr. Smith?Bu Bay Smith mi?
Is this the bus to New York?New York'a giden otobüs bu mu?
Is this your book?Bu senin kitabın mı?
I still have to brush my teeth and take a shower.Hala dişlerimi fırçalayıp duş almalıyım.
Is your father home?Baban evde mi?
I think so.Ben öyle düşünüyorum.
I think those shoes are very good looking.Sanırım bu ayakkabılar çok güzel görünüyor.
It's very windy.Çok rüzgarlı.
It takes 2 hours by car.Araba ile 2 saat sürmektedir.
I've never done that.Bunu hiç yapmadım.
I've worked there for five years.Orada beş yıl çalıştım.
I want to buy something.Bir şeyler almak istiyorum.
I want to contact our embassy.Büyükelçiliğimize ulaşmak istiyorum.
I want to send this package to the United States.Bu paketi ABD'ye göndermek istiyorum.
I want to show you something.Sana bir şey göstermek istiyorum.
I went to the supermarket, and then to the computer store.Süpermarkete gittim ve bilgisayar dükkanına gittim.
My car isn't working.Arabam çalışmıyor.
Nobody is helping us.Kimse bize yardım etmiyor.
Nobody is there right now.Şu anda kimse yok.
One like that.Bunun gibi bir tane.
Open the door.Kapıyı aç.
Open the window.Pencereyi aç.
Pick up your clothes.Giysilerini al.
Please.Lütfen.
Please count this for me.Lütfen bunu benim için say.
Please tell her John called.Lütfen ona John'un aradığını söyle.
Please tell me.Lütfen söyle bana.
Please wait for me.Lütfen benim için bekle.
She's going with me tomorrow.Yarın benimle birlikte gidiyor.
Some books.Bazı kitaplar.
Someone does that for me.Birisi benim için bunu yapar.
Someone is coming.Birisi geliyor.
Sorry, I don't have a pencil.Üzgünüm, kalemim yok.
Start the car.Arabayı çalıştır.
Take me downtown.Beni şehir merkezine götür.
Tell him that I need to talk to him.Ona konuşmam gerektiğini söyle.
That car over there is mine.Oradaki o araba benim.
That looks old.Bu yaşlı görünüyor.
That's a good school.Bu iyi bir okul.
That's her book.Bu onun kitabı.
That's not enough.Bu yeterli değil.
The car is fixed.Araba tamir edildi.
These books are ours.Bu kitaplar bizim.
The TV is broken.TV bozuldu.
They haven't met her yet.Onunla henüz tanışmadılar.
They're planning to come next year.Gelecek yıl gelmeyi planlıyorlar.
They're waiting for us.Bizi bekliyorlar.
This room is a mess.Bu oda bir karmaşa.
Those men are speaking English.O adamlar ingilizce konuşuyor.
What color is that car?Bu araba ne renk?
What do you think of these shoes?Bu ayakkabılar hakkında ne düşünüyorsun?
When would you like to meet?Ne zaman buluşmak istersin?
Where does your wife work?Eşin nerede çalışıyor?
Where is Main Street?Ana Cadde nerede?
Where is my shirt?Gömleğim nerede?
Where is the bus station?Otobüs durağı nerede?
Which road should I take?Hangi yolu kullanmalıyım?
You're right.Haklısın.
Your house is very nice.Evin çok güzel.

Come here.Buraya gel.
Does it often snow in the winter in Massachusetts?Sıklıkla Massachusetts'te kışın kar yağar mı?
Do you think it'll rain today?Bugün yağmur yağacak mı?
Do you think it's going to rain tomorrow?Sence yarın yağmur yağacak mı?
How's business?İşler nasıl?
Is it close?Kapalı mı?
Is it possible?Mümkün mü?
Is it ready?Hazır mı?
It costs 20 dollars per hour.Saatte 20 dolara mal oluyor.
It hurts here.Burası acıyor.
It's far from here.Buradan uzak.
It's going to be hot today.Bugün hava sıcak olacak.
It's north of here.Buranın kuzeyi.
It's over there.Orada.
It's raining.Yağmur yağıyor.
It's too late.Çok geç.
It's very important.Bu çok önemli.
It will arrive shortly.Yakında gelecek.
The roads are slippery.Yollar kaygandır.
What's the room rate?Oda fiyatı nedir?
What will the weather be like tomorrow?Yarın hava nasıl olacak?

And you?Ya sen?
Anything else?Başka herhangi bir şey?
Are they the same?Bunlar aynı mı?
Are you afraid?Korkuyor musun?
Are you going to attend their wedding?Onların düğünlerine mi katılacaksın?
Are you married?Evli misiniz?
Are you okay?İyi misin?
Are you sick?Hasta mısın?
Behind the bank.Bankanın arkasında.
Can I borrow some money?Biraz para ödünç alabilir miyim?
Can I have the bill please?Faturayı alabilir miyim lütfen?
Can you call back later?Daha sonra arayabilir misin?
Can you call me back later?Beni sonra arayabilir misin?
Can you carry this for me?Bunu benim için taşıyabilir misin?
Can you fix this?Bunu düzeltebilir misin?
Can you give me an example?Bana bir örnek verebilirmisin?
Can you speak louder please?Daha yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen?
Can you swim?Yüzebilirler misin?
Does he like the school?Okulu seviyor mu?
Do you accept U.S. Dollars?ABD Doları'nı kabul ediyor musunuz?
Do you have a girlfriend?Senin kız arkadaşın var mı?
Do you have an appointment?Randevun var mı?
Do you have a problem?Bir sorun mu var?
Do you hear that?Bunu duyuyor musun?
Do you know how to get to the Marriott Hotel?Marriott Oteli'ne nasıl gidileceğini biliyor musun?
Do you know what this means?Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
Do you know where I can get a taxi?Taksi nerede bulabileceğimi biliyor musun?
Do you know where my glasses are?Gözlüklerimin nerede olduğunu biliyor musun?
Do you like your co-workers?İş arkadaşlarından hoşlanıyor musun?
Do you need anything else?Başka bir şeye ihtiyacın var mı?
Do you understand?Anlıyor musun?
Give me the pen.Bana tükenmez kalemi ver.
How do you know?Nereden biliyorsunuz?
How is she?O nasıl?
How long is it?Ne kadar uzun?
How many?Kaç?
How much is it?Ne kadar?
I have a lot of things to do.Yapacak çok işim var.
In 30 minutes.30 dakika içinde.
Is anyone else coming?Başka biri geliyor mu?
Is everything ok?Her şey yolunda mı?
Is it cold outside?Dışarısı soğuk?
Is it far from here?Buradan uzak mı?
Is it hot?Sıcak mı?
Is it raining?Yağmur yağıyor?
Is there anything cheaper?Daha ucuz bir şey var mı?
Is your son here?Oğlun burada mı?
Should I wait?Bekleyeyim mi?
The big one or the small one?Büyük olan mı yoksa küçük olan mı?
The cars are American.Arabalar Amerikan.
Were there any problems?Herhangi bir sorun var mıydı?
Were you at the library last night?Dün gece kütüphanede miydin?
What are you doing?Ne yapıyorsun?
What are you thinking about?Ne hakkında düşünüyorsun?
What are you two talking about?Siz ikiniz neden bahsediyorsunuz?
What did you do last night?Dün gece ne yaptın?
What did you do yesterday?Dün ne yaptın?
What did you think?Ne düşündün?
What do they study?Ne okuyorlar?
What do you have?Neye sahipsin?
What do you think?Ne düşünüyorsun?
What happened?Ne oldu?
What is it?Bu ne?
What is that?O nedir?
What should I wear?Ne giymeliyim?
What's in it?İçinde ne var?
What's the temperature?Sıcaklık kaç derece?
What's this?Bu nedir?
What's up?Naber?
Where are you from?Nerelisin?
Where can I rent a car?Nereden araba kiralayabilirim?
Where did it happen?Nerede oldu?
Where did you learn it?Nereden öğrendin?
Where is he?O nerede?
Where is he from?O nereli?
Which is better, the spaghetti or chicken salad?Hangisi daha iyi, spagetti ya da tavuk salatası?
Which one do you want?Hangisini istersin?
Which one is cheaper?Hangisi daha ucuz?
Which one is the best?Hangisi en iyisi?
Which school does he go to?Hangi okula gidiyor?
Who are they?Onlar kim?
Who are you looking for?Kimi arıyorsun
Who is it? (Inquiring about who is on the phone)Kim o? (Telefonda kimin hakkında bilgi almak)
Who's calling?Kim arıyor?
Who's that man over there?Şuradaki adam kim?
Who taught you that?Bunu sana kim öğretti?
Why did you say that?Bunu neden söyledin?
Will you pass me the salt please?Bana tuzu uzatır mısın lütfen?
Will you put this in the car for me?Bunu benim için arabaya koyar mısın?
Would you ask him to call me back please?Beni aramasını rica eder misiniz lütfen?
Yes.Evet.
You have a very nice car.Çok güzel bir araban var.
You look like my sister.Kızkardeşime benziyorsun.

6 dollars per hour.Saatte 6 dolar.
Are you waiting for someone?Birini mi bekliyorsun?
Are you working today?Bugün çalışıyor musun?
Bring me my shirt please.Gömleğimi getir lütfen.
Do you like to watch TV?Televizyon izlemeyi sever misin?
Do you like your boss?Patronunu sevdin mi?
Have you finished studying?Ders çalışmayı bitirdin mi?
He's an Engineer.O bir mühendis.
He's very hard working.Çok çalışıyor.
He works at a computer company in New York.New York'ta bir bilgisayar şirketinde çalışıyor.
How long have you worked here?Burada ne kadar süredir çalışıyorsun?
How many hours a week do you work?Haftada kaç saat çalışıyorsunuz?
How much money do you have?Ne kadar paran var?
How's the weather?Hava nasıl?
How was the trip?Yolculuk nasil gecti?
I forget.Unuttum.
I'm good.İyiyim.
I'm ready.Hazırım.
I still have a lot of things to buy.Hala satın alacağım çok şeyim var.
I've seen it.Onu gördüm.
What does he do for work?İş için ne yapıyor?
What does your father do for work?Baban iş için ne yapıyor?
What do you do for work?İş için ne yaparsın?
What do your parents do for work?Aileniz ne iş yapıyor?
What's the matter?Sorun ne?
What time do you go to work everyday?Her gün işe kaçta gidiyorsunuz?
When do you arrive in the U.S.?ABD'ye ne zaman geliyorsunuz?
When do you get off work?İşten ne zaman çıkıyorsun?
Where did you put it?Onu nereye koydun?
Where does it hurt?Neresi acıyor?

Are you allergic to anything?Bir şeye alerjin var mı?
Are you ready?Hazır mısın?
Call me.Beni ara.
Did you send me flowers?Bana çiçek gönderdin mi?
Do you sell batteries?Pil satıyor musunuz?
I don't care.Umrumda değil.
I give up.Pes ediyorum.
I got in an accident.Kaza geçirdim.
I have a cold.Soğuk algınlığım var.
I have one in my car.Arabamda bir tane var.
I made this cake.Bu pastayı yaptım.
I'm a teacher.Ben bir öğretmenim.
I'm self-employed.Kendi işimde çalışıyorum.
I still have a lot to do.Hala yapacak çok işim var.
I still haven't decided.Hala karar vermedim.
It depends on the weather.Havaya bağlı.
It's very cold today.Bugün hava çok soğuk.
My luggage is missing.Bagajım kayıp.
My stomach hurts.Karnım ağrıyor.
My throat is sore.Boğazım ağrıyor.
My watch has been stolen.Saatim çalındı.
Take this medicine.Bu ilacı al.
The accident happened at the intersection.Kaza, kavşakta oldu.
There has been a car accident.Araba kazası oldu.
Where can I exchange U.S. dollars?ABD doları nerede takas edebilirim?
Where do you work?Nerede çalışıyorsun?
Where's the nearest hospital?En yakın hastane nerede?
Where's the post office?Postane nerede?

Sponsorlu Bağlantılar